در حال بارگذاری
پارچه اسپان

پارچه اسپان

اسپان: پارچه گرمی یا اسپان, نوعی پارچه مصنوعی میباشد که به پارچه های بدون تارو پود هم معروف هستن. این نوع پارچه در گرماژهای مختلف تولید می شود و دارای قیمت پایین سبک و تنوع رنگ هستند. این نوع پارچه ضد آب نیست ولی با توجه به نوع تولید میتواند ضد عرق و ضد حساسیت باشد ولی درکل نسبت به انواع دیگر پارچه های معرفی شده مقاومت پایینتر و ضعیفتری دارند.
عنوان تعداد مبلغ (تومان) جمع مبلغ (تومان)
تعداد کل
جمع مبلغ
نهایی کردن سفارش